Innovatieprojecten

Bestaande ruimtelijke, water- en atmosfeermodellen worden geïntegreerd met modellen voor de kwaliteit van de leefomgeving.

Leerprojecten

Pilots die aanhaken op bestaande projecten met als doel te leren hoe het NMDC het best kan functioneren en toegevoegde waarde kan bieden.

Verbetertrajecten

Het inhoudelijk verbeteren van de model- en datainfrastructuur.