Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nationaal Modellen- en Data Centrum voor de leefomgeving

Het Nationaal Modellen- en Datacentrum voor de leefomgeving (NMDC) bundelt kennis voor leefomgeving en milieu. Het NMDC is een samenwerkingsverband tussen KNMI, RIVM, PBL, Deltares, RWS, Alterra en TNO.

De partners delen elkaars kennis en expertise, stemmen modellen data- en infrastructuur zoveel mogelijk af en stimuleren gezamenlijk gebruik door samen te werken.

mensen in de lucht


NMDC Nieuws

Contactinformatie

Nationaal Modellen- en Data Centrum voor de leefomgeving

Postbus 1
3720 BA Bilthoven
The Netherlands
Tel: +31 30 274 4271
Internet: www.nmdc.eu
Email: info@nmdc.eu

Zoeken:

Service